logo

logo

Jumat, 24 Januari 2014

Kerajaan Kerajaan Islam di Indonesia

04. Sejarah Kab. Lebak _Bab 2 & 3_

SUMPAH PALAPA, Gajah Mada

Kerajaan Kerajaan Islam di Indonesia

04. Sejarah Kab. Lebak _Bab 2 & 3

SILSILAH KETURUNAN ADIPATI WIRA KOMA

-->
01

ADIPATI WIRAKOMA


Puputra

Raden
Wira Putra 


Puputra

Raden
Wira suta Kangjeng.pangeran Astapati


Puputra

Raden
Tumenggung arya wangsapati


Puputra

Mas
Behi bahu pringga . Patih pangsiun . Rks


Puputra

Raden
Adipati aryanata diningrat.Bupati pangsiun Pdg.

KANGJENG PANGERAN ANDAYA NINGRAT


Puputra

Pangeran
Purba ningrat


Puputra

Raden
Ayu purba ningrat


Menikah pada

Pangeran
Kangjeng Pangeran Astapati


Puputra

Raden
Tumenggung arya wangsa pati


Puputra

Mas
Behi bahu pringga

KIAI SYEKH ‘ABDUL QOHAR


Puputra

Mas
‘Aisyah


Menikah pada


Tumenggung sutra dilaga


Puputra

Mas
Patimah


Menikah pada


Tumenggung arya wangsa pati


Puputra
1
Mas
Behi bahu pringga
2
Mas
Dihung
3
Mas
Apak
4
Mas
Ani
5
Mas
Inuk
02

TUMENGGUNG SUTRA DILAGA


Puputra

Raden 
Tumenggung Suta dilaga


Puputra

Mas
Khodijah


Menikah pada

Mas
Ngabehi bahu pringga 


Puputra
1
Raden
Adipati aryanata diningrat
2
Mas
Wera
3
Mas
Ratna
4
Mas
Kaman

MAS NGABEHI BAHU PRINGGA


Menikah pada

Mas
Sarmah


Puputra

Mas
Niting rangga

MAS NGABEHI BAHU PRINGGA


Menikah pada

Mas
Dara


Puputra
1
Mas
Mukibah
2
Mas  
Hanifah

RADEN ADIPATI ARYANATA DININGRATMenikah pada

Mas

Artasiah  - Istri ke. 1Puputra
1
Raden

Ajeng lindasari

2
Raden
Adipati suta diningrat
3
Raden
Ajeng rendra
4
Raden
Ajeng syah jaleha
5
Raden
Adipati gunadiningrat
6
Raden
Adipati shaja diningrat

RADEN ADIPATI ARYANATA DININGRAT


Menikah pada

Mas
Armah – Istri ke . 2


Puputra
1
Raden
Ajeng liam sari
2
Raden
Ajeng lenggang sari
3
Raden
Ajeng purwa sari03

RADEN ADIPATI ARYANATA DININGRAT


Menikah pada

Mas
Kasi’ah – Istri ke . 3


Puputra

Raden
Marga diningrat

RADEN ADIPATI ARYANATA DININGRAT


Kawin pada

Raden
Ayu warga kusumah  - Istri ke . 4


Puputra
1
Raden
Ikak
2
Raden
Astra suta diningrat
3
Raden
Jaya prana diningrat
4
Raden
Tumenggung jaya diningrat
5
Raden
Haji ‘Abubakar
6
Raden
Haji ‘Umar
7
Raden
Sura wijaya

RADEN ADIPATI ARYANATA DININGRAT


Menikah pada

Mas
Armunah – Istri ke . 5


Puputra

Raden
Ajeng mukisah

RADEN ADIPATI ARYANATA DININGRAT


Menikah pada

Mas
Janasiah -  Istri ke . 6


Puputra
1
Raden
Ajeng lintang sari
2
Raden
Lijam sari

RADEN ADIPATI ARYANATA DININGRAT


Menikah pada

Mas
Dengok - Istri ke . 7


Puputra
1
Raden
Dotong
2
Raden
Wira diningrat04

RADEN ADIPATI ARYANATA DININGRATMenikah pada

Mas

Ratu sunda – Istri . 8Puputra
1
Raden
Sarbala
2
Raden
Purba kadaton
3
Raden
Wira kadaton
4
Raden
Atmaja diningrat
5
Raden
Puspa diningrat
6
Raden
Ganda diningrat

KANGJENG PANGERAN ASTAPATI


Punya – 3 – saudara
1
Mas
Agung
2
Mas
Arya jaga pamuka
3
Mas
Hasan

RADEN AYU PURBA DININGRAT


Puputra
1
Raden
Tumenggung wangsa pati
2
Ratu
Syari’ah


Puputra
1
Mas
Widara
2
Tubagus
Askah
3
Tubagus
Abdullah
4
Tubagus
Durrohman

TUMENGGUNG  MUTADILAGA


Puputra
1
Mas
Khodijah
2
Mas
Inung
3
Uyang
Muktar
4
Uyang
Sanaf

SYEKH ‘ABDUL QOHAR


Puputra
1
Mas
‘Aisyah
2
Syekh
‘Abdullah


Puputra
1
Raden

Demang mangku diraja – Patih cianjur

2
Raden
Adipati parawira – Bupati cianjur
3
Raden
Adipati arya kusuma ningrat – Bupati cianjur05

MAS NGABEHI BAHU PRINGGA


Menikah pada

Mas
Khodijah – Istri ke . 1


Puputra
1
Raden
Adipati aryanata diningrat 
2
Mas
Weda
3
Mas
Ratna
4
Mas
Kaman

MAS NGABEHI BAHU PRINGGA


Menikah pada


Mas
Dara – Istri ke . 2


Puputra
1
Mas
Mukibah
2
Mas
Hanifah

MAS NGABEHI BAHU PRINGGA


Menikah pada


Mas
Sarmah – Istri ke . 3


Puputra
1
Mas
Niting rangga